Kulturno društvo Mandala

Kulturno društvo Mandala utemeljeno je 1999. sa sjedištem u Rijeci, kao platforma za budhističke prakse i učenja iz ezoterične šingon tradicije kakvu prenosi Ajari Jomyo Tanaka, te za organizaciju programa koji pokrivaju širok raspon budhističkih učenja i praksi za probuđeno življenje.

PROGRAMI

 

 • • pojedinačno savjetovanje i poduka 2022-sada
 • • mjesečno okupljanje za redovne praktičare 2016-2021
 • • cjelodnevne intenzivne vježbe obreda i kontemplacije
 • • uvod u šingon-budhističku praksu za nove polaznike
 • • javni tečajevi 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
 • • povremene radionice i demonstracije tradicionalne shodo i siddham kaligrafije
 • • redovne programe vodi Hokai Sobol (website na engleskom)

GOSTOVANJA

 

 • • Ajari Jomyo Tanaka, ezoterični šingon-budhizam 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2012
 • • nastup velikog japanskog zbora iz Narite, kojeg je predvodio uzoriti Shojin Hashimoto, poglavar Naritasan Shinsho-ji 2007

Dharma

 

Buddhadharma počinje u drevnoj Indiji s učenjima Buddhe. Siddhartha Gautama (563-483 pne) prepoznat je kao inovativni duhovni učitelj i istinski filozof, a iz suvremene perspektive i kao pragmatični etičar.

 

Budhizam je kroz 2.500 godina u dodiru s raznim kulturama razvio brojne oblike. Srž budhističkih tradicija se danas obnavlja kroz susret sa Zapadom, što često dovodi u pitanje uvriježene filozofske, kulturne i institucionalne konvencije na obje strane.

 

Ezoterični šingon-budhizam (jap. shingon mikkyo) u Japan je uveo Kukai (774-835), kasnije poznat kao Kobo Daishi. Naš temeljni učitelj Jomyo Tanaka je šingon svećenik, majstor kaligrafije, predavač i spisatelj. Biografija na engleskom jeziku (Mandala Vermont), te službena stranica na japanskom (Mandala Japan).

 

Više o Kukaiu i njegovoj misli: http://plato.stanford.edu/entries/kukai

KONTAKT

  Vaše ime